Ohutus

Jälgides ohutusnõudeid ja toodete kasutusjuhendeid saab ära hoida õnnetused!

 • Ära tegele ilutulestikuga olles tarvitanud alkoholi või teisi joovastavaid aineid!
 • Osta ilutulestikku ainult litsentseeritud ja vastavat müügiluba omavatelt edasimüüjatelt.
 • Ostes ilutulestikku, hoia toodet ohutus kuivas kohas ja kinnises karbis.
 • Tutvu ja järgi hoolega iga tootega kaasas olevat kasutusjuhendit (ohutuskaugus, teostamine, süütamine ja muu).
 • Vali toote laskmiseks sobiv aeg (arvesta nii öörahu (kell 23:00-7:00), ilmastikuolude, koduloomade kui ka muude asjaoludega).Vali sobiv koht laskmiseks. Laskepaik peab olema kergesti süttivatest esemetest ja objektidest vähemalt 100 meetrit eemal, inimestest, loomadest ja hoonetest vähemalt 30 meetrit eemal.
 • Laskepaik peab olema kuiv, väljaspool hooneid avatud maa-alal, tasane, ja selle kohal ei tohi olla elektri -ja sideliine ega puid. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.
 • Laskepaik peab olema kuiv, väljaspool hooneid avatud maa-alal, tasane, ja selle kohal ei tohi olla elektri -ja sideliine ega puid. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.
 • Varu laskepaiga lähedusse käsikustuti või ämber veega ja võimalusel teavita sellest ka teisi, et tulekahju korral saaks kiirelt tegutseda.
 • Enne laskmist tuleb toode paigutada selliselt, et see ei kukuks külili. Toote pikali kukkumise vältimiseks on soovitav toode toestada.
 • Enne toote süütamist veendu, et ohualal ei ole kõrvalisi inimesi. Vajadusel piira ohuala.
 • Vajadusel eemalda enne süütamist süütenööri paberist kaitse. Kui tootel on 2 süütenööri, siis vali see, millele on suurelt peale kirjutatud “1″ või “FIRST FUSE”. Süüta süütenöör, mis asub toote küljel või peal. Süütenöör on roheline või punane, ca 2 mm läbimõõduga.
 • Süütenöör süüta väljasirutatud käega. Käe hoidmine lasketoru kohal on keelatud. Toote kohale kummardumine on keelatud. Ära kunagi hoia süüdatud toodet käes.
 • Peale süütamist eemaldu väga kiiresti. Toode süttib enamasti peale süütamist ca 3-10 sekundi jooksul.
 • Juhul kui toode ei süttinud või sellelt tuli ära süütenöör, siis seda toodet EI TOHI KASUTADA ja see tuleb tagastada müüjale.
 • Juhul kui tootest toimis ainult mingi osa või see ei süttinud, siis sellele tootele ei tohi läheneda 15 minuti jooksul ning seda toodet EI TOHI KASUTADA ja see tuleb tagastada müüjale või hävitada vette viskamisega.